Zadaj pytanie
Klikając przycisk Wyślij, akceptujesz nasz Regulamin.
Tylko w Analysis24
Twój komentarz
Co myślisz o akcjach spółki Agora?
Nota prawna: Analysis24 nie ponosi odpowiedzialności za komentarze i rekomendacje giełdowe publikowane przez użytkowników na Forum Giełda dot. akcji i kontraktów spółek GPW, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Forum Giełda Analysis24 stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja, a szczególnie rekomendacja giełdowa dot. spółek GPW, akcji i kontraktów, wpływająca na decyzje inwestycyjne, pozyskana na Forum Giełda Analysis24, powinna być zweryfikowana przez inwestora w innym źródle.